Τα θέματα της σημερινής 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που θα γίνει στις 30-01-2023, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 17:30 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ