Μισθώθηκε το πολύπαθο πάρκινγκ της Πολυτεχνείου

«Χτύπησε» το ηλεκτρονικό σφυρί για το πολύπαθο πάρκινγκ της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Ναυμαχίας Λήμνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπέργειος σταθμός αυτοκινήτων που διαθέτει 850 θέσεις στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων, μισθώθηκε έναντι 446.000 ευρώ το χρόνο και πιθανός ανάδοχος είναι μια εταιρεία βουλγαρικών συμφερόντων. Ο χώρος αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 6 ορόφους και δώμα. Σημειώνεται πως από το 2019 έως και σήμερα λειτουργεί ως Επιχειρηματική Μονάδα της ΕΤΑΔ.

Ο σταθμός αυτοκινήτων έχει ανεγερθεί σε έκταση επιφάνειας 5.401,53 τ. μ. Η τιμή εκκίνησης για τον διαγωνισμό, δηλαδή το ύψος του ελάχιστου προσφερόμενου ετήσιου ανταλλάγματος για το ακίνητο και συγκεκριμένα του ετήσιου πάγιου μισθώματος του πρώτου μισθωτικού έτους, είχε οριστεί στο ποσό των 195.000 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τέσσερα έτη με δυνατότητα παράτασης, με σκοπό όπως αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού τη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευσή του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, εντός των επιτρεπόμενων, όπως ισχύουν, χρήσεων και όρων για τη λειτουργία των σταθμών αυτοκινήτων.