Επιτόκια: Πώς θα κινηθούν για καταθέσεις και δάνεια

Κολλημένα στο μηδέν για τις καταθέσεις, με αργό ρυθμό η άνοδος στις προθεσμιακές, υψηλά αλλά συγκρατημένα στις χορηγήσεις.

Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων στο επόμενο διάστημα, τουλάχιστον όχι όσο θα περίμενε η αγορά βάσει των παρεμβάσεων που προηγήθηκαν τον Δεκέμβριο από την κυβέρνηση και από τις τάσεις που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες

«ΤΑ ΝΕΑ» αποκωδικοποίησαν τις εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, οι οποίες συγκλίνουν στα εξής:

1. Τα επιτόκια στις απλές καταθέσεις (ταμιευτήριο, όψεως) για νοικοκυριά δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη αύξηση.

2. Διαφορά και μάλιστα έντονα ανοδική θα εμφανιστεί στις προθεσμιακές καταθέσεις. Εκεί η τάση είναι να φτάσουν τα επιτόκια στο επίπεδο της ευρωζώνης, δηλαδή στο 1,12-1,20% ή υψηλότερα.

Παρ’ όλα αυτά, η άνοδος των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις και τα νέα προϊόντα που εμφανίστηκαν από τις ελληνικές τράπεζες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο δεν ανέβασαν τον μέσο όρο που έμεινε στο 0,20%.

Οπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, τα επιτόκια που προσφέρονται φτάνουν σε ετήσια βάση μέχρι το 1,80%, αλλά χρειάζεται χρόνος (ωρίμανση τόκων και μεταφορά κεφαλαίων σε αυτά τα προϊόντα), ώστε να εμφανιστούν στους μέσους όρους της αγοράς.

3. Τον Νοέμβριο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα κυμαινόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων (3,63% από 4%), κάτι το οποίο οφείλεται στον ανταγωνισμό και στην προτίμηση για σταθερού επιτοκίου που παραμένει ακόμα ζωηρή. Η μείωση αυτή δεν συμβαδίζει με την ανοδική κίνηση στα επιτόκια των υπόλοιπων δανείων, ούτε στην ανοδική τάση στα επιτόκια χορηγήσεων στην ευρωζώνη.

4. Τα εγχώρια επιτόκια στις καταθέσεις αυξάνονται με σημαντικά μικρότερο ρυθμό, ενώ το κόστος δανεισμού συγκρατείται περισσότερο από τις ελληνικές τράπεζες.

5. Οι διαφορετικές ταχύτητες στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων αυξάνουν συνεχώς το επιτοκιακό περιθώριο για τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο αγγίζει το 5% και είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. 

Η επιδότηση

Τον Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο υπ. Οικονομικών που θα δέχεται τις αιτήσεις δανειοληπτών με στεγαστικά δάνεια, ώστε να λάβουν επιδότηση 50% της αύξησης από την άνοδο του επιτοκίου (σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022).

Δικαιούχοι είναι οι συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίες είχαν στεγαστικό δάνειο τον Ιούλιο (δεν αφορά νέα δάνεια, ύστερα από τις 14 Δεκεμβρίου 2022). Αφορά περίπου 30.000 δανειολήπτες, οι οποίοι ταυτόχρονα πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.  Το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να φτάνει μέχρι 7.000 ευρώ (συν 3.500 ευρώ, ανά μέλος της οικογένειας, με ανώτατο όριο 21.000 ευρώ).

Η μέγιστη αξία κύριας (πρώτης) κατοικίας είναι 180.000 ευρώ και συνολικές καταθέσεις έως 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενες κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας με όριο συνολικών καταθέσεων το ποσό των 21.000 ευρώ.