Δελή Ελένη [Νέλλυ]: Για τον πολιτισμό και την παράδοση