“ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ” – Σε κακό χάλι η αποκομιδή στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Σε ανάρτησή του στο facebook ο κ. Στάθης Κελεσίδης αναφέρει τα εξής:

ΣΕ ΚΑΚΟ ΧΑΛΙ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αυτά είναι τα χάλια της υπηρεσίας αποκομιδής των απορριμμάτων του δήμου Ωραιοκάστρου, που υπολειτουργεί και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία (το παραδέχεται η ίδια). Αντί λοιπόν επί 4 χρόνια να αγοράσουν νέα απορριμματοφόρα καθώς είχαν άφθονο χρήμα από την προηγούμενη διοίκηση αδράνησαν και έρχονται τώρα ενόψει εκλογών να μισθώσουν 3 απορριμματοφόρα έναντι 37.200 ευρώ.
Η ίδια η υπηρεσία βεβαιώνει αδυναμία, διαβάστε το σχετικό έγγραφο. Παλαιά οχήματα που βγάζουν συνέχεια βλάβες που τα θέτουν εκτός λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε συνδυασμό με την δυσκολία έγκαιρης ανταπόκρισης στις επισκευές αυτών από τα συνεργεία οφειλόμενη σε υπερβολικό δικό τους φόρτο εργασίας και σε άρνηση-καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων προς αυτούς,

ΘΕΜΑ: “Βεβαίωση αδυναμίας”

Κατόπιν σχετικής εντολής και λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι τα υπάρχοντα απορριμματοφόρα δεν αρκούν για να καλύψουν τις ήδη αυξημένες σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας όπου λόγω της παλαιότητας των συγκεκριμένων οχημάτων είναι συχνό το φαινόμενο να παρουσιάζουν βλάβες που τα θέτουν εκτός λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε συνδυασμό με την δυσκολία έγκαιρης ανταπόκρισης στις επισκευές αυτών από τα συνεργεία οφειλόμενη σε υπερβολικό δικό τους φόρτο εργασίας και σε άρνηση- καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων προς αυτούς, η Υπηρεσία μας υπολειτουργεί στον τομέα της αποκομιδής με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή είναι σε ακινησία και προς εξέταση, με σοβαρές και χρονοβόρες βλάβες, από το συνεργείο επισκευής τα απορριμματοφόρα ΚΗΗ2044 (11/5), ΚΗΗ2049 (21/7), ΚΗΗ6475 (8/8), ΚΗΙ7764 (17/7), ΚΗΗ2045 (19/7), ΚΗΗ7132 (30/8) ενώ είναι προς αποστολή και έλεγχο τα ΚΗΟ8861 (3/8), ΚΗΗ2046 (8/8).
Συνεπώς λόγω των εξαιρετικά επειγουσών συνθηκών της προσωρινής έλλειψης σε λειτουργία, απορριμματοφόρων οχημάτων και των κινδύνων που διατρέχει η δημόσια υγεία, είναι απαραίτητο να προβούμε σε μίσθωση τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνολικής αξίας 37.200,00 σύμφωνα με την σχετική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας , χρονικό διαστημα κατά το οποίο θα ολοκληρωθεί των πρόγραμμα επισκευών των οχημάτων και θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Συνεχίζοντας σε άλλη ανάρτησή του στο facebook

Συγκρίσεις που μας θλίβουν…
Όταν άλλοι δήμοι επενδύουν στην καθαριότητα, με 10 νέα απορριμματοφόρα ενισχύθηκε ο δήμος Καλαμαριάς, για τα 8 χρηματοδότηση από “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” 850.000 ευρώ και ίδιοι πόροι 447.446 ευρώ, ενώ τα δυο είναι δωρεά από ΦΟΣΔΑ.
Το ίδιο διάστημα ο δήμος Ωραιοκάστρου υπολειτουργεί με σαραβαλάκια και μισθωμένα.

#Ανθρώπων Ανικανότητα #Ανθρώπων Απραξία #Ανθρώπων Αποτυχία